کد رنگ خودرو
26
بهمن

نحوه پیدا کردن کد رنگ خودروهای مختلف

نحوه پیدا کردن کد رنگ خودروهای مختلف

نحوه پیدا کردن کد رنگ خودروهای مختلف ،اسمارت پن حاصل سال ها تجربه و ساخت

صدها هزار رنگ ترکیبی برای خودروهای مختلف در سطح کشور بوده

و قلم اسمارت پن را به همراه چند محصول کاربردی دیگر و در پکیج اسمارت پن ارائه می کند.

کد رنگ اتومبیل را می توان از برچسب یا پلاک واقع در رکاب درب راننده و یا قسمت موتور خودرو یاداشت کرد تصویر زیر راهنمای شما جهت پیدا کردن این کد است

در پکیج جادویی اسمارت پن یک عدد پولیش نرم برای از بین بردن آثار و لکه های سیاه ،

یک اسپری نانو برای تمیز و براق نمودن داشبورد

و داخل خودرو شما و یک دستمال با کیفیت نانو برای پولیش و اسپری داشبورد قرار داده شده است.

پکیج کاربردی اسمارت پن نیاز هر راننده و مالک خودرو است

اقلام پکیج اسمارت پن:

1- قلم اسمارت پن دقیقا طبق کد رنگ خودرو شما
2- اسپری نانو برای داشبورد و داخل ماشین
3- پولیش حرفه ای برای از بین بردن سیاهی ها و کثیفی های خودرو
4- دستمال نانو برای کار با اسپری و پولیش و قلم